Главни службеник задужен за технологију

Иако је технички проистекла из функције главног службеника за информатику, главни службеник за технологију има ужа увлашћења и обично је подређен овом другом службенику у фирми која може да приушти и једног и другог. У сваком случају, овај службеник има обавезу да надзире технологију унутар фирме за коју ради као и да учествује у доношењу стратешких одлука с тим у вези. Наравно, како нема начина да се стандардизује и наметне одређена пословна структура, фирме су слободне у одлучивању какве стручњаке ће запослити као и називе њихових функција, да и не говоримо о самим радним задужењима.

Појединости у вези са овом позицијом варирају од организације до организације, као што бисте могли и да претпоставите. То исто важи и за задужења унутар фирме, али она се углавном крећу унутар општеприхваћених параметара. Наравно, како се посао развија и његова природа мења, тако и списак задужења трпи промене у складу с тим.

Углавном, овај службеник може очекивати да његове или њене радне дужности обухватају идентификацију како пословних прилика тако и ризика, нарочито у спрези са технологијом. Уколико фирма има сопствено одељење за истраживање и развој, овај службеник ће се највероватније наћи на његовом челу. Он је тај који ће морати да доноси одлуке по питању будућег развоја, као и да остане у току са најновијим дешавањима на пољу технологије како не би заостао за конкуренцијом. Исплати се и остати у току са друштвеним трендовима у глобалу, јер и они умеју да допринесу пословању одређене фирме.

Као део управљачког кадра, од њега се очекује и да учествује у доношењу одлука које се тичу читаве фирме а које се доносе унутар одбора. Такође је он тај који мора да објашњава технолошку стратегију компаније партнерима, управи, инвеститорима па чак и запосленима у фирми. Он свакако неће поправљати рачунаре по фирми али у крајњој линији одговара за поштовање прописа и технолошки стандард у фирми. Све ове одговорности су само врх леденог брега који ова функција представља.

Историјски гледано, ова функција није тако стара јер се потреба за њом јавила тек у последњих пар деценија а није чак ни одмах препозната као таква. Па ипак, од почетка ове деценије и популаризације овог полоћаја, све више фирми се одлучује да уведе и ову новину. Чак је и влада САД увела овај положај 2009. у циљу примене најсавременије технологије у стварању послова, побољшања здравствене неге и сигурности.

То чини позицију главног службеника за технологију једном од најприлагодљивијих функција у читавом Ај-Ти сектору. Нажалост, она још увек није јасно дефинисана и задужења умеју да се преклапају, нарочито са главним службеницима за науку и информатику, наравно уколико их компанија има. Негде овај службеник одговара главном службенику за информатику а негде директно главном извршном директору. Али је у нижем рангу од оба.